Ośrodek Szkolenia
Technicznego Sp. z o.o.

pl.Skarżyńskiego 1
58-301 Wałbrzych

Sekretariat
tel. 074 842-68-36
tel. 074 843-45-06
tel. 074 887-11-60
fax. 074 849-03-40
tel. kom: 600 033 869
ost@ost.org.pl

Ośrodek Szkolenia
Technicznego Sp. z o.o.
Biuro Terenowe Jelenia Góra

ul. 1 Maja 43
58-500 Jelenia Góra

Sekretariat
tel. 075 75-22-399
tel. kom: 601-993-523
tel. kom: 504-289-114
ostjg@ost.org.pl

Ochrona srodowiska

 

 

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA LATA 2017 - 2018
- NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY
RAPORT DO KOBIZE
OMÓWIENIE OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O ODPADACH I USTAWY O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ZA ROK 2017

 

 

Program szkolenia

1. Opłaty za korzystanie ze środowiska:

● opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
● opłaty za pobór wód i odprowadzanie ścieków:
- opłaty za rok 2017,
● opłaty od stycznia 2018 r.

2. Raport do KOBIZE - podstawy prawne, ogólne zasady:

● rejestracja, aktualizacja danych,
● wprowadzanie danych,
● powiązanie raportu z opłatami za korzystanie ze środowiska.

3. Obowiązki sprawozdawcze, wynikające z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:

● rejestr podmiotów jako integralna część BDO,
● ogólne zasady prowadzenia ewidencji odpadów,
● zwolnienia z prowadzenia ewidencji odpadów,
● możliwości prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów,
● roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami z rok 2017,
● sankcje karne za naruszenie obowiązków w zakresie prowadzenia ewidencji i składania rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

4. Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze, wynikające z Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:

● zwolnienia z ustawowych obowiązków, w tym pomoc de minimis,
● sposoby wywiązywania się z obowiązków nałożonych przez ustawę,
● zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku opakowań i porozumieniami,
● ogólne zasady prowadzenia ewidencji wprowadzającego produkty w opakowaniach,
● omówienie sprawozdania z opakowań za 2017 rok,
● sankcje karne za naruszenie obowiązków w zakresie prowadzenia ewidencji i składania rocznych sprawozdań z opakowań.

Wykładowca: Agnieszka Gomułka, Barbara Kędzierska – specjalistki w dziedzinie gospodarki odpadami i opłat za korzystanie ze środowiska

 


Miejsce szkolenia: sala Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 43.

 

 

Terminy:
26 January 2018

«powrót

Ośrodek Szkolenia Technicznego 2008
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: DTP Service s.c.