Uwaga! Od 1 lutego 2020 r. następuje zmiana siedziby firmy na ul. Cicha 5 , 58-300 Wałbrzych (biurowiec Camela SA). "

Ośrodek Szkolenia
Technicznego Sp. z o.o.

ul.Cicha 5
58-300 Wałbrzych

Sekretariat
tel. 074 842-68-36
tel. 074 843-45-06
tel. 074 887-11-60
fax. 074 849-03-40
tel. kom: 600 033 869
ost@ost.org.pl

Ośrodek Szkolenia
Technicznego Sp. z o.o.
Biuro Terenowe Jelenia Góra

ul. 1 Maja 43
58-500 Jelenia Góra

Sekretariat
tel. 075 75-22-399
tel. kom: 601-993-523
tel. kom: 504-289-114
ostjg@ost.org.pl

Użytkowanie i kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych w świetle obowiązujących przepisów budowlanych

Zapraszamy na seminarium:
„Użytkowanie i kontrole stanu technicznego obiektów
budowlanych w świetle obowiązujących przepisów budowlanych”

1. Wymagania podstawowe użytkowania obiektów budowlanych. Ustawa Prawo budowlane. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.
2. Proces budowlany i jego zakończenie. Użytkowanie obiektów budowlanych. Przyjęcie dokumentacji przez zarządcę. Książka obiektu budowlanego. Nadzór techniczny.
3. Wymagane ustawa kontrole okresowe. Kontrola okresowa roczna budynku, instalacji gazowej, przewodów kominowych i podłączeń urządzeń grzewczych i wentylacji. Kontrole 5- letnie. Kontrole obiektów wielko – powierzchniowych.
4. Kwalifikacje osób przeprowadzających kontrole okresowe. Obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika w zakresie usuwania stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości.
5. Zdarzenia nadzwyczajne. Wyłączenie obiektu budowlanego z użytkowania. Rozbiórka obiektu budowlanego. Katastrofa budowlana.
6. Właściwość, uprawnienia i działania organów nadzoru budowlanego w okresie użytkowania. Żądanie okazania dokumentów oraz sporządzenie orzeczenia technicznego. Postępowanie po stwierdzeniu nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego.
7. Odpowiedzialność zawodowa i karna w ustawie Prawo budowlane z tytułu nieodpowiedniego użytkowania lub braku kontroli obiektów budowlanych.

Po zakończeniu Seminarium (nr programu 3143) każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie wydane na podstawie § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 80, poz. 475).

Za udział w seminarium przyznawane jest 8 godzin szkoleniowych
w zakresie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych.
Kolejne spotkanie z cyklu 3 tegorocznych szkoleń odbędzie się w maju.

Prowadzący: mgr inż. Andrzej Rodziewicz – Starszy Inspektor w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego, rzeczoznawca majątkowy
Miejsce szkolenia: sala Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej Górze (ul. 1 Maja 43)
Termin: 24.02.2012 r., godz. 9:00 – 16:00
Koszt: 295 zł od osoby (w tym kawa, herbata, materiały, poczęstunek), 260 zł od osoby przy zgłoszeniu dwóch lub
więcej osób z jednej firmy.
Zainteresowanych prosimy o przesłanie wypełnionej Karty zgłoszenia faxem bądź pocztą ora z przekazanie należności na konto Ośrodka lub dokonanie opłaty przed zajęciami. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 22.02.2012 r.
 

«powrót

Ośrodek Szkolenia Technicznego 2008
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: DTP Service s.c.