Uwaga! Od 1 lutego 2020 r. następuje zmiana siedziby firmy na ul. Cicha 5 , 58-300 Wałbrzych (biurowiec Camela SA). "

Ośrodek Szkolenia
Technicznego Sp. z o.o.

ul.Cicha 5
58-300 Wałbrzych

Sekretariat
tel. 074 842-68-36
tel. 074 843-45-06
tel. 074 887-11-60
fax. 074 849-03-40
tel. kom: 600 033 869
ost@ost.org.pl

Ośrodek Szkolenia
Technicznego Sp. z o.o.
Biuro Terenowe Jelenia Góra

ul. 1 Maja 43
58-500 Jelenia Góra

Sekretariat
tel. 075 75-22-399
tel. kom: 601-993-523
tel. kom: 504-289-114
ostjg@ost.org.pl

Prawo pracy

Prowadzący: Mariola Smolnicka-Gojdka – doświadczony pracownik państwowej instytucji kontroli,
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkolenia Technicznego w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 43,
Termin: 18 PAŹDZIERNIKA 2018 r., godz. 10:00,
Koszt: 320 zł/osobę (przerwa kawowa, poczęstunek obiadowy),
Szczegółowe informacje: tel. 75 75 22 399/601 993 523.
Cel szkolenia: podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzenia spraw osobowych i obowiązującej dokumentacji w zakładzie pracy.
Uczestnicy: osoby prowadzące sprawy pracownicze.

PROGRAM SEMINARIUM OBEJMUJE:
1. Zmiany dotyczące
• nierównego traktowania w zatrudnieniu;
• mobbingu;
• terminu i sposobu wydania świadectwa pracy,
• prostowania świadectwa pracy.                                                                                                                                                  

2. Wybrane zagadnienia dotyczące:
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej po zmianach począwszy od 1 stycznia 2019 r.:
• żądanie przez pracodawcę danych osobowych kandydata do pracy i pracownika,
• wybór w zakresie form prowadzenia dokumentacji pracowniczej: elektronicznej lub papierowej,
• czas przechowywania dokumentacji pracowniczej,
• obowiązek informowania pracownika o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej,
• zasady niszczenia dokumentacji pracowniczej,
• dokonywanie zamiany formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej z papierową na elektroniczną i z elektronicznej na papierową,
• warunki przekazania dokumentacji przez pracownika przed zniszczeniem,
• warunki przekazania kopii dokumentacji pracowniczej zainteresowanemu pracownikowi,
• nowe zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę,
• monitoring w zakładzie pracy – stosowanie monitoringu – ograniczenia i zasady formalne wprowadzenia;

 

3. Czas pracy:
Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy:
• czas pracy,
• inne kategorie nie będące czasem pracy – podróż służbowa,
• tydzień i doba pracownicza,
• norma i wymiar czasu pracy,
• godziny nadliczbowe i ponadwymiarowe,
• dyżur,
• wyjścia osobiste.

Terminy:
18 October 2019

«powrót

Ośrodek Szkolenia Technicznego 2008
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: DTP Service s.c.