Uwaga! Od 1 lutego 2020 r. następuje zmiana siedziby firmy na ul. Cicha 5 , 58-300 Wałbrzych (biurowiec Camela SA). "

Ośrodek Szkolenia
Technicznego Sp. z o.o.

ul.Cicha 5
58-300 Wałbrzych

Sekretariat
tel. 074 842-68-36
tel. 074 843-45-06
tel. 074 887-11-60
fax. 074 849-03-40
tel. kom: 600 033 869
ost@ost.org.pl

Ośrodek Szkolenia
Technicznego Sp. z o.o.
Biuro Terenowe Jelenia Góra

ul. 1 Maja 43
58-500 Jelenia Góra

Sekretariat
tel. 075 75-22-399
tel. kom: 601-993-523
tel. kom: 504-289-114
ostjg@ost.org.pl

Aktualne zmiany w prawie ochrony środowiska.

 

 

I. Obowiązki i wymagania wynikające z ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 2015 r., poz. 1223) oraz ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych
i innych substancji:
1. Nowe i zmienione definicje.
2. Opłaty za bezpłatne uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych – nowy rodzaj korzystania ze środowiska
3. Sprawozdawczość, opłaty i terminy w przypadku opłat z tytułu emisji gazów cieplarnianych
4. Zmiany w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska
5. Obowiązki sprawozdawcze – Raport do KOBIZE.

 

II. Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.):
1. Rejestr BDO
2. Ogólne zasady prowadzenia ewidencji odpadów
3. Zwolnienia z prowadzenia ewidencji odpadów
4. Możliwości prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów
5. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami w 2015 roku
6. Sankcje karne za naruszenie obowiązków w zakresie prowadzenia ewidencji i składania rocznych sprawozdań
o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

III. Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze wynikające z ustawy z dnia 13 czerwca 2014r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2014 poz. 888 z późn. zm.):
1. Rejestr przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach
2. Obowiązki związane z wprowadzaniem produktów w opakowaniach na terytorium kraju
3. Zwolnienia z ustawowych obowiązków, w tym pomoc de mini mis
4. Sposoby wywiązywania się z obowiązków nałożonych przez ustawę
5. Zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku opakowań i porozumieniami
6. Ogólne zasady prowadzenia ewidencji wprowadzającego produkty w opakowaniach
7. Omówienie nowego wzoru formularza sprawozdania z opakowań za rok 2015
8. Sankcje karne za naruszenie obowiązków w zakresie prowadzenia ewidencji i składania rocznych sprawozdań z opakowań.

 Termin:19.lutego 2016 r

Miejsce szkolenia: sala wykładowa OST

«powrót

Ośrodek Szkolenia Technicznego 2008
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: DTP Service s.c.