Uwaga! Od 1 lutego 2020 r. następuje zmiana siedziby firmy na ul. Cicha 5 , 58-300 Wałbrzych (biurowiec Camela SA). "

Ośrodek Szkolenia
Technicznego Sp. z o.o.

ul.Cicha 5
58-300 Wałbrzych

Sekretariat
tel. 074 842-68-36
tel. 074 843-45-06
tel. 074 887-11-60
fax. 074 849-03-40
tel. kom: 600 033 869
ost@ost.org.pl

Ośrodek Szkolenia
Technicznego Sp. z o.o.
Biuro Terenowe Jelenia Góra

ul. 1 Maja 43
58-500 Jelenia Góra

Sekretariat
tel. 075 75-22-399
tel. kom: 601-993-523
tel. kom: 504-289-114
ostjg@ost.org.pl

Gospodarka odpadami – zmiany w ustawie o odpadach, dostosowanie decyzji, ewidencja w BDO online

Ochrona środowiska w firmie
Z punktu widzenia przedsiębiorcy ochrona środowiska to wymagania prawne ponad 500 aktów regulujących materię bardziej skomplikowaną niż księgowość. Ciągłe zmiany w przepisach, nowe obowiązki i wysokie kary za nawet niewielkie przewinienia stanowią duże zagrożeni dla prawidłowego funkcjonowania firm. Nawet osoby uważające się za biegłe w tej dziedzinie nie mogą czuć się bezpiecznie.
Kto szczególnie powinien zainteresować się tematem szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla wszelkiego rodzaju firm produkcyjnych oraz usługowych ze szczególnym uwzględnieniem firm budowlanych, motoryzacyjnych a nawet biur rachunkowych, gdzie odpadem mogą być np. świetlówki, zużyty sprzęt typu drukarki i komputery czy też tonery do drukarek!
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom najbardziej aktualnych informacji na temat wymagań prawnych wraz
z interpretacją i przykładami w zakresie szeroko pojętej gospodarki odpadami. Drugim celem szkolenia jest wskazanie
i analiza obowiązków dla przedsiębiorców.
Po szkoleniu będziecie Państwo wiedzieć:
• jakie obowiązki w zakresie gospodarki odpadami dotyczą Państwa;
• jak prowadzić dokumentacje, jakie pozwolenia należy uzyskać;
• jak oraz gdzie wolno magazynować odpady;
• komu i jak można oddawać odpady;
• kiedy jest wymagana decyzja środowiskowa przed uzyskaniem zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.
Program szkolenia :
Gospodarka odpadami:
• Nowelizacja ustawy o odpadach, a jej wpływ na gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie
• Ewidencja i sprawozdawczość, możliwości realizacji obowiązku odzysku i recyklingu
• Zmiany ustawy o odpadach,
• Zmiana terminu dostosowania zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów do 5 marca 2020 r. – omówienie procedury po nowelizacji ustawy z dn. 19.07.2019 r.
• Złagodzenie kryteriów dla oświadczeń o niekaralności – wyznaczony próg w wysokości 150 000 zł;
• Omówienie projektowanych zmian dot. operatów p.poż – dostosowanie do 22.08.2023 r.
• Zdefiniowanie odpadów niepalnych, omówienie przykładów.
• Zwiększenie odpowiedzialności wytwórców za odpady niebezpieczne.
• Zmiana czasu magazynowania odpadów – przywrócenie terminu 3 lat dla wybranych odpadów.
• Obowiązek monitoringu on-line wpisany do ustawy z dn. 19.07.2019 r. – omówienie wymogów.
• Zmiany w zabezpieczeniach roszczeń dla magazynowanych odpadów - przykłady obliczeń.
• Nowy rozdział w ustawie o odpadach – usuwanie odpadów.
• Zmiany w zakresie uznawania substancji i produktów za produkt uboczny.
• Delegacja do wydania rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów utraty statusu odpadów.
• Wymagania dla miejsc magazynowania odpadów wg projektu rozporządzenia MŚ z dnia 1 lutego 2019 r.
• Największa masa odpadów, a całkowita pojemność instalacji – różnice.
• Limity w decyzji na zbieranie odpadów i zmiana organów wydających zezwolenia na zbieranie powyżej 3000 Mg maksymalnej łącznej masy wszystkich magazynowanych odpadów na rok.
• Nowe rozporządzenie dotyczące transportu odpadów, a praktyczne zmiany
Ewidencja online, BDO
• Rejestr BDO – praktyka wpisywania
• Numer rejestrowy - gdzie go należy umieszczać
• Ewidencja on-line za pomocą BDO od 1 stycznia 2020 r. – omówienie planowanych zmian.
• Wprowadzenie obowiązku podawania w BDO rodzajów odpadów przetwarzanych i zbieranych (zgodnie z posiadanymi decyzjami).
• Sprawozdania i dokumenty ewidencyjne składane do BDO – bez podpisu.
• Dokumenty typu DPO, DPR, zaświadczenia o ZSEiE - składane tylko przez BDO.
• Wniosek o wpis/aktualizację wpisu do rejestru BDO - składany wyłącznie elektronicznie.
• Zniesienie publikacji w formie rozporządzeń - wzorów KEO i KPO oraz sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami/opakowaniami.
• Wpis do rejestru BDO „z urzędu” wytwórców odpadów będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych powyżej 5 ha.

 

 

«powrót

Ośrodek Szkolenia Technicznego 2008
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: DTP Service s.c.