Uwaga! Od 1 lutego 2020 r. następuje zmiana siedziby firmy na ul. Cicha 5 , 58-300 Wałbrzych (biurowiec Camela SA). "

Ośrodek Szkolenia
Technicznego Sp. z o.o.

ul.Cicha 5
58-300 Wałbrzych

Sekretariat
tel. 074 842-68-36
tel. 074 843-45-06
tel. 074 887-11-60
fax. 074 849-03-40
tel. kom: 600 033 869
ost@ost.org.pl

Ośrodek Szkolenia
Technicznego Sp. z o.o.
Biuro Terenowe Jelenia Góra

ul. 1 Maja 43
58-500 Jelenia Góra

Sekretariat
tel. 075 75-22-399
tel. kom: 601-993-523
tel. kom: 504-289-114
ostjg@ost.org.pl

Szkolenie w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji i obrocie żywnością - minimum sanirarne

Uczestnicy: osoby zajmujące się produkcja i obrotem żywności.

Cel szkolenia. Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników wiedzy i umiejętności  w zakresie przestrzegania zasad higieny pracy w procesie produkcji lub obrocie środkami spożywczymi.

Zakres tematyczny:

 • higiena osobista osób zatrudnionych w produkcji, obrocie, magazynowaniu   i transporcie środkami spożywczymi,
 • warunki sanitarne obowiązujące w produkcji, przechowywaniu i obrocie środkami spożywczymi,
 • zasady mycia i dezynfekcji urządzeń, naczyń, sprzętu i pomieszczeń; utrzymanie czystości i porządku, dezynfekcja;
 • zapobieganie obecności szkodników w żywności i walka z nimi,
 • wymagania w zakresie jakości zdrowotnej żywności i żywienia; bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności w świetle przepisów krajowych i regulacji w Unii Europejskiej,
 • drobnoustroje, ich rodzaje i wpływ na jakość zdrowotną środków spożywczych,
 • zanieczyszczenie chemiczne w żywności i ich skutki zdrowotne,
 • pozostałości środków ochrony roślin i leków weterynaryjnych w żywności,
 • zasady racjonalnego żywienia – wpływ żywienia na zdrowie.
   

Organizacja szkolenia: szkolenie obejmuje 16 godz. zajęć teoretycznych i jest prowadzone w formie kursu. Zajęcia prowadzą osoby z wyższym wykształceniem posiadające specjalizację w zakresie podstawowych zagadnień higieny pracy przy produkcji i obrocie produktami spożywczymi.

 

«powrót

Ośrodek Szkolenia Technicznego 2008
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: DTP Service s.c.