Uwaga! Od 1 lutego 2020 r. następuje zmiana siedziby firmy na ul. Cicha 5 , 58-300 Wałbrzych (biurowiec Camela SA). "

Ośrodek Szkolenia
Technicznego Sp. z o.o.

ul.Cicha 5
58-300 Wałbrzych

Sekretariat
tel. 074 842-68-36
tel. 074 843-45-06
tel. 074 887-11-60
fax. 074 849-03-40
tel. kom: 600 033 869
ost@ost.org.pl

Ośrodek Szkolenia
Technicznego Sp. z o.o.
Biuro Terenowe Jelenia Góra

ul. 1 Maja 43
58-500 Jelenia Góra

Sekretariat
tel. 075 75-22-399
tel. kom: 601-993-523
tel. kom: 504-289-114
ostjg@ost.org.pl

Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych

Uczestnicy: wykształcenie co najmniej podstawowe lub gimnazjalne

Cel szkolenia:
• wykonywanie codziennych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego
• wykonywanie czynności higienicznych przy podopiecznym
• wspieranie biologicznych funkcji życiowych podopiecznego
• organizowanie czasu podopiecznemu i dotrzymywanie towarzystwa
  - po zakończonym procesie kształcenia absolwent szkolenia potrafi:
• zorganizować całodzienną opiekę dla starszej lub niepełnosprawnej osoby
• wykonać podstawowe czynności związane z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego podopiecznego
• przygotować posiłki według ogólnych lub specjalnych zasad żywienia
• wspomagać podopiecznego w pokonywaniu trudności życiowych, z uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej i zasad etyczno - moralnych
• udzielić pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub czasowej niedyspozycji

Zakres tematyczny:

 • przygotowywanie posiłków
 • utrzymywanie czystości:, skóry, łóżka, w otoczeniu podopiecznego
 • zaspokajanie potrzeb podopiecznego
 • wykonywanie pomiarów podstawowych parametrów życia
 • usprawnianie podopiecznego
 • udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • komunikacja interpersonalna
 • terapia zajęciowa

Organizacja szkolenia:

 • kurs obejmuje 110 godz. zajęć, w tym 50 godz. zajęć teoretycznych  i 60 godz. zajęć praktycznych
 • program w części teoretycznej realizowany będzie metodą wykładów i przeprowadzony będzie w Sali wykładowej Ośrodka, wyposażonej w sprzęt audiowizualny w postaci rzutnika, wideoodtwarzacza, laptopa i rzutnika multimedialnego wraz z nagłośnieniem.
 • zajęcia praktyczne przeprowadzone zostaną w Poradni Hospicyjno – Paliatywnej w Wałbrzychu. Uczestnicy w czasie zajęć zapoznani zostaną ze sprzętem jakim dysponuje hospicjum, warunkami opieki oraz zasadami pracy przy osobach starszych  i chorych. Uczestnicy będą brać również udział w zajęciach prowadzonych przez Hospicjum domowe.
 • szkolenia mogą odbywać się w dni powszednie jak również w czasie sesji weekendowych.

«powrót

Ośrodek Szkolenia Technicznego 2008
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: DTP Service s.c.