Uwaga! Od 1 lutego 2020 r. następuje zmiana siedziby firmy na ul. Cicha 5 , 58-300 Wałbrzych (biurowiec Camela SA). "

Ośrodek Szkolenia
Technicznego Sp. z o.o.

ul.Cicha 5
58-300 Wałbrzych

Sekretariat
tel. 074 842-68-36
tel. 074 843-45-06
tel. 074 887-11-60
fax. 074 849-03-40
tel. kom: 600 033 869
ost@ost.org.pl

Ośrodek Szkolenia
Technicznego Sp. z o.o.
Biuro Terenowe Jelenia Góra

ul. 1 Maja 43
58-500 Jelenia Góra

Sekretariat
tel. 075 75-22-399
tel. kom: 601-993-523
tel. kom: 504-289-114
ostjg@ost.org.pl

Instruktor praktycznej nauki zawodu ( kurs pedagogiczny)

Uczestnicy: wykształcenie co najmniej średnie lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego mistrza

Cel szkolenia:

 • celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę pedagogiczną  i psychologiczną niezbędną do pracy z uczniem
 • przygotowanie słuchaczy do właściwej organizacji kształcenia uczniów w zakresie praktycznej nauki zawodu
 • wykształcenie umiejętności planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej w czasie całego okresu praktycznej nauki zawodu
 • zapoznanie z aktami prawnymi dotyczącymi kształcenia praktycznego uczniów (przepisy bhp, prawa pracy, zatrudnianie młodocianych itp.)

Zakres tematyczny:

 • podstawy pedagogiki
 • podstawy psychologii
 • metodyka nauczania praktycznej nauki zawodu
 • prawne podstawy nauczania młodocianych pracowników

Organizacja szkolenia:

 • kurs obejmuje 90 godz. zajęć, w tym 55 godz. zajęć dydaktycznych i 35 godz. zajęć praktycznych
 • program w części teoretycznej realizowany będzie metodą wykładów   i przeprowadzony będzie w sali wykładowej Ośrodka, wyposażonej w sprzęt audiowizualny w postaci rzutnika, wideoodtwarzacza, laptopa i rzutnika multimedialnego wraz z nagłośnieniem
 • szkolenia mogą odbywać się w dni powszednie jak również w czasie sesji weekendowych.
   

«powrót

Ośrodek Szkolenia Technicznego 2008
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: DTP Service s.c.