Uwaga! Od 1 lutego 2020 r. następuje zmiana siedziby firmy na ul. Cicha 5 , 58-300 Wałbrzych (biurowiec Camela SA). "

Ośrodek Szkolenia
Technicznego Sp. z o.o.

ul.Cicha 5
58-300 Wałbrzych

Sekretariat
tel. 074 842-68-36
tel. 074 843-45-06
tel. 074 887-11-60
fax. 074 849-03-40
tel. kom: 600 033 869
ost@ost.org.pl

Ośrodek Szkolenia
Technicznego Sp. z o.o.
Biuro Terenowe Jelenia Góra

ul. 1 Maja 43
58-500 Jelenia Góra

Sekretariat
tel. 075 75-22-399
tel. kom: 601-993-523
tel. kom: 504-289-114
ostjg@ost.org.pl

Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym

 Szanowni Państwo !

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. z dnia 9 stycznia 2018r., Poz. 47), przedstawiamy:

WAŻNE ZMIANY DOTYCZACE UPRAWNIEŃ OPERATORÓW
WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH !

 

Co zmieni się po 10 sierpnia 2018 r.(data wejścia rozporządzenia w życie):

 Brak możliwości wystawania zezwoleń imiennych w zakładzie pracy, do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych,
 Zezwolenia imienne wystawione w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym:
1) do dnia 31.12. 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31. 12.2019 r.
2) do dnia 31.12.2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31.12.2020 r.
3) od dnia 01. 01.2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31.12.2021 r.


 Wszyscy operatorzy wózków będą zobowiązani uzyskać zaświadczenia kwalifikacyjne UDT w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18 lipca 2001 r.,


 Osoby, które będą się ubiegać o uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia od dnia 10.08.2018 r. mogą je nabyć jedynie poprzez przystąpienie do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego,


 Uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego nadal zachowują swoją ważność.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM:

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY I PROPONUJEMY KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW UDT

ZAPEWNIAMY:
 wysoką jakość kursów,
 elastyczne terminy kursów oraz możliwość przeprowadzenia kursu w siedzibie i na urządzeniu klienta przy zleceniu obejmującym minimum 6 osób,
 ofertę cenową przygotowaną indywidualnie w zależności od ilości szkolonych osób,
 zorganizowanie egzaminu UDT.

POSIADAMY:
 Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów przygotowujących do egzaminu UDT w zakresie obsługi/konserwacji urządzeń transportu bliskiego,
 23 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń bhp oraz zawodowych a także seminariów,
 Certyfikat jakości ISO,
 Akredytację Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty.
 

Terminy:
5 October 2021
19 July 2021
23 August 2021
20 September 2021
18 October 2021
15 November 2021

«powrót

Ośrodek Szkolenia Technicznego 2008
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: DTP Service s.c.