Uwaga! Od 1 lutego 2020 r. następuje zmiana siedziby firmy na ul. Cicha 5 , 58-300 Wałbrzych (biurowiec Camela SA). "

Ośrodek Szkolenia
Technicznego Sp. z o.o.

ul.Cicha 5
58-300 Wałbrzych

Sekretariat
tel. 074 842-68-36
tel. 074 843-45-06
tel. 074 887-11-60
fax. 074 849-03-40
tel. kom: 600 033 869
ost@ost.org.pl

Ośrodek Szkolenia
Technicznego Sp. z o.o.
Biuro Terenowe Jelenia Góra

ul. 1 Maja 43
58-500 Jelenia Góra

Sekretariat
tel. 075 75-22-399
tel. kom: 601-993-523
tel. kom: 504-289-114
ostjg@ost.org.pl

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Ukończenie kursu jest warunkiem do przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych, produkcyjnych, placówka służby zdrowia, jednostkach administracji publicznej i samorządu terytorialnego.

Wymagania uczestników: uczestnik powinien posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać lub:

 • świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia   szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 • świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Cel szkolenia:

 • wyposażenie w wiedzę pedagogiczną i psychologiczną niezbędną do pracy z uczniem; umożliwienie zrozumienia społecznego sensu edukacji;
 • przygotowanie słuchaczy do właściwej organizacji kształcenia uczniów w zakresie praktycznej nauki zawodu;
 • wykształcenie umiejętności planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej w czasie całego okresu praktycznej nauki zawodu;
 • zapoznanie z aktami prawnymi dotyczącymi kształcenia praktycznego uczniów (przepisy bhp, prawa pracy, zatrudnianie młodocianych itp.).

Zakres tematyczny:

 • podstawy pedagogiki
 • podstawy psychologii
 • metodyka nauczania praktycznej nauki zawodu
 • prawne podstawy nauczania młodocianych pracowników.

Organizacja szkolenia:

 • kurs obejmuje  48 godz. zajęć,
 • program w części teoretycznej realizowany metodą wykładów i przeprowadzony  w sali wykładowej Ośrodka wyposażonej w sprzęt audiowizualny.

 

MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI W RATACH !

Terminy:
14 June 2021
8 February 2021

«powrót

Ośrodek Szkolenia Technicznego 2008
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: DTP Service s.c.