Ośrodek Szkolenia
Technicznego Sp. z o.o.

pl.Skarżyńskiego 1
58-301 Wałbrzych

tel.: 74-887-11-66
tel.: 74-842-68-36
e-mail: ostprojekt@ost.org.pl

Ośrodek Szkolenia
Technicznego Sp. z o.o.
Biuro Terenowe Jelenia Góra

ul. 1 Maja 43
58-500 Jelenia Góra

tel.: 75-752-23-99
e-mail: ostjg@ost.org.pl

Forum Aktywności Lokalnej
ul. Ludowa 1c
58-304 Wałbrzych

tel./fax:74-848-01-00
e-mail: forumwalbrzyskie@hb.pl

Projekt "Program wsparcia konkurencyjności sektora MMŚP z subregionu jeleniogórskiego"

współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Aktualności

2014-03-03
OGLOSZENIE DOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 157/2014 Z DNIA 06.02.2014 R.

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCÓW

czytaj...

2014-02-07
Zapytanie Ofertowe nr 157/2014 z dnia 06.02.2014 r.

Zapytanie Ofertowe nr 157/2014 z dnia 06.02.2014 r.

czytaj...

2013-10-09
OGŁOSZENIE O WYNIKACH NEGOCJACJ dot. Zapytania Ofertowego nr 69/2013 z dnia 12.09.2013 r.

Wałbrzych, 09.10.2013 r.

czytaj...

2013-10-01
Ogłoszenie dot. Zap. Ofertowego nr 69/2013 z dnia 12.09.2013 r.

Wałbrzych,01.10.2013 r.

czytaj...

2013-09-13
Ogłoszenie o wynikach negocjacji dot. Zapytanie Ofertowego nr 66/2013 z dnia 27.08.2013 r.

Ogłoszenie DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 66 Z DNIA 27.08.2013 r. na przeprowadzenie diagnoz otoczenia konkurencyjnego i zasobów wewnętrznych przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w projekcie PO KL „Program wspierania konkurencyjności sektora MMŚP z subregionu jeleniogórskiego”

czytaj...

2013-09-12
Zapytanie ofertowe nr 69/2013 z dnia 12.09.2013

Treść Zapytania ofertowego nr 69/2013 z dnia 12.09.2013 r. wraz z załącznikami.

czytaj...

2013-09-12
Ogłoszenie o wynikach oceny ofert dot. Zapytanie o cenę nr 66/2013 z dnia 27.08.2013

DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 66/2013 Z DNIA 27.08.2013 r. na przeprowadzenie diagnoz otoczenia konkurencyjnego i zasobów wewnętrznych przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w projekcie PO KL „Program wspierania konkurencyjności sektora MMŚP z subregionu jeleniogórskiego”

czytaj...

2013-08-27
Zapytanie Ofertowe nr 66/2013

Zapytanie Ofertowe nr 66/2013 z dnia 27.08.2013 r. wraz z załącznikami

czytaj...

2013-05-17
OGŁOSZENIE O WYNIKACH NEGOCJACJI DOT. zAPYTANIA oFERTOWEGO NR 18/2013

DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 18/2013 r. z dnia 16.04.2013r. na wykonanie usługi doradztwa dopasowanego do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w Projekcie POKL „Program wspierania konkurencyjności sektora MMŚP z subregionu jeleniogórskiego”.

czytaj...

2013-05-17
OGŁOSZENIE O WYNIKACH NEGOCJACJI DOT. zAPYTANIA oFERTOWEGO NR 18/2013

DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 18/2013 r. z dnia 16.04.2013r. na wykonanie usługi doradztwa dopasowanego do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w Projekcie POKL „Program wspierania konkurencyjności sektora MMŚP z subregionu jeleniogórskiego”.

czytaj...

2013-05-06
Ogłoszenie z oceny Ofert dot. Zapytania Ofertowego nr 18/2013 z dnia 16.04.2013

Ogłoszenie z oceny Ofert dot. Zapytania Ofertowego nr 18/2013 z dnia 16.04.2013

czytaj...

2013-04-16
Zapytanie Ofertowe nr 18/2013

Zapytanie Ofertowe nr 18/2013 r. z dnia 16.04.2013

czytaj...

2013-03-06
Ogłoszenie o wynikach negocjacji

Ogloszenie o wynikach negocjacji dot. Zapytania Ofertowego nr 8/2013 z dnia 18.02.2013 r.

czytaj...

2013-03-05
Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej Oferty dot. Zapytania Ofertowego nr 8/2013 z dnia 18.02.2013 r.

czytaj...

2013-02-18
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 18.02.2013r. dotyczące wykonania usługi doradztwa dopasowanego do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w Projekcie "Program wsparcia konkurencyjności sektora MMŚP z subregionu jeleniogórskiego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

czytaj...

2013-02-15
Ogłoszenie o wynikach negocjacji

Ogłoszenie o wynikach negocjacji dot. Zapytania Ofertowego nr 6 z dnia 28.01.2013r.

czytaj...

2013-02-13
Ogłoszenie

Ogłoszenie dot. Zapytania Ofertowego nr 6/2013 z dnia 20.01.2013 r.

czytaj...

2013-01-28
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 28.01.2013 r. dotyczące przeprowadzania diagnoz otoczenia konkurencyjnego i zasobów wewnętrznych przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w Projekcie „Program wspierania konkurencyjności sektora MMŚP z subregionu jeleniogórskiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

czytaj...

Ośrodek Szkolenia Technicznego 2008
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: DTP Service s.c.