Ośrodek Szkolenia
Technicznego Sp. z o.o.

pl.Skarżyńskiego 1
58-301 Wałbrzych

tel.: 74-887-11-66
tel.: 74-842-68-36
e-mail: ostprojekt@ost.org.pl

Ośrodek Szkolenia
Technicznego Sp. z o.o.
Biuro Terenowe Jelenia Góra

ul. 1 Maja 43
58-500 Jelenia Góra

tel.: 75-752-23-99
e-mail: ostjg@ost.org.pl

Forum Aktywności Lokalnej
ul. Ludowa 1c
58-304 Wałbrzych

tel./fax:74-848-01-00
e-mail: forumwalbrzyskie@hb.pl

Projekt "Program wsparcia konkurencyjności sektora MMŚP z subregionu jeleniogórskiego"

współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Zgłoś się

Zgodnie z wymogiem regulaminu Projektu prosimy pobrać i dostarczyć (mailowo na adres: ostprojekt@ost.org.pl, listownie, faksem bądź osobiście) Deklarację uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 1) do jednego z Biur Projektu:

 1. Pl. Skarżyńskiego 1, 58-301 Wałbrzych – siedziba Lidera;
 2. Ul. 1-go Maja 43, 58-500 Jelenia Góra – jeleniogórski oddział Lidera i Partnera;
 3. Ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych – siedziba Partnera

lub skontaktować się bezpośrednio ze specjalistką d/s rekrutacji:

 • Adrianna Tomczak (powiaty: bolesławiecki, złotoryjski, jaworski, miasto Jelenia Góra) - tel. 698 468 970;
 • Aleksandra Koziatek (powiaty: kamiennogórski, lwówecki, zgorzelecki, miasto Jelenia Góra) - tel. 533 390 022;
 • Magdalena Sułkowska- Procek (powiaty: jeleniogórski, lubański, miasto Jelenia Góra) - tel. 533 380 022.

Po otrzymaniu Deklaracji uczestnictwa w Projekcie, pojawi sie u Państwa nasz przedstawiciel, specjalistka ds. rekrutacji i przeprowadzi weryfikację formalną przedsiębiorstwa, obejmującą:

 • zbadanie wielkości przedsiębiorstwa wg kryterium przynależności do sektora MMŚP,
 • lokalizację przedsiębiorstwa w subregionie jeleniogórskim,
 • kwalifikowalność do objęcia wsparciem w formie pomocy de minimis.

Specjalistka ds. rekrutacji pomoże wypełnić wszystkie niżej wymienione dokumenty, stanowiące załączniki do dokumentacji uczestnika w Projekcie.

Zakończona rekrutacja i pozytywna kwalifikacja przedsiębiorstwa stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia całego Projektu (wsparcia) w formie:

 • diagnozy otoczenia konkurencyjnego i zasobów wewnętrznych,
 • badania luki kompetencyjnej,
 • szkoleń przeprowadzonych w oparciu o diagnozę i zbadaną lukę kompetencyjną,
 • doradztwa zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z diagnozy.

umowa o przeprowadzenie diagnozy otoczenia konkurencyjnego

 

 

Ośrodek Szkolenia Technicznego 2008
Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: DTP Service s.c.